'facebook pixel code'

Lichamelijke aanraking een eerste levensbehoefte!!!

9

Problemen in de omgang met anderen

Problemen met boosheid, agressief gedrag, liegen, terugtrekken, gebrek aan concentratie, pesten of gepest worden.

9

Sociale-Emotionele problemen

Weinig zelfvertrouwen,verlegen, somberheid, (faal)angsten.
Verwerken van gebeurtenissen; scheiding, ziekte, rouwverwerking

9

Omgaan met bijzondere Eigenschappen

Dyslexie, ADHD, ADD, Autisme, Hoog gevoelige kinderen.                                 

9

Ontwikkelingsproblemen

 Problemen met eten, slaapproblemen en hechtingsproblemen.

9

Lichamelijke klachten

 Buikpijn, hoofdpijn, eczeem …       zonder medische oorzaak!

Behoefte aan

Tijdens de massage of oefeningen wordt met zorg getracht een veilige, niet-oordelende sfeer te creëren waarin je je eigen natuurlijke ritme kunt ontdekken in de relatie met jezelf, de ander, en de (natuur) elementen om je heen.
Door de massage, ontspanning oefeningen en visualisaties worden kinderen,
jongeren en volwassenen geholpen het vertrouwen in zichzelf en hun
lichaam te vergroten, versterken en soepel maken van het lichaam en
uitgedaagd hun grenzen te verkennen en te respecteren. Zodat er meer
rust komt in je hoofd, hart en lijf.

Van uit je Hart de Verbinding aangaan in zijn Totaliteit!

Verbinding met handen en voeten

 

Van uit het hart, met alle liefde en warmte een intuïtieve behandeling in zetten;

Elke handaanraking geeft een vertrouwd, beschermd en veilig gevoel.

Weer even bij jezelf komen en de 1e ervaring hoe dat kan zijn. 

Zonder alle meningen….. van buitenaf.

Gehoord en gezien worden en even alle liefde voor jezelf. 

Je eigen groei en ontwikkeling.

Van hieruit stap voor stap de kracht in onszelf gaan voelen en gaan bewonderen.

Weer volop genieten van ons eigen unieke leven.

Resulteert in je eigen krachtbron ontdekken, oude patronen loslaten in een eeuwige stroming van KI!!!

VERTROUWEN in JE eigen KRACHT

Pure aandacht is de wezenlijke behoefte van ieder mens. Door gezien, gehoord, gewaardeerd en gekoesterd worden ontstaat vanuit je innerlijke kracht BRON een basisvertrouwen, verbinding in je eigen krachtige stroming van KI (levensenergie).

VERBINDING vanuit het HART

Onvoorwaardelijke liefde, echte warmte en koestering. Deze behoefte gaat vaak terug naar herinneringen(soul) uit de tijd dat ouder en kind de allereerste verbinding legden. Als deze verbinding niet wordt voorgezet kan een kind zichzelf en anderen moeilijk op een liefdevolle manier ervaren. Leven in harmonie met jezelf en de wereld om je heen.

In JE EIGEN IK in jou UNIEK ZIJN

Op ontdekking naar je eigen ik, door ervaringen oude patronen en overtuigingen loslaten, leer je omgaan met je eigen onzekerheden en valkuilen. Integreren en ontwikkelen we een eigenwaarde van je eigen IK in je eigen uniek zijn.

Verbinding van therapievormen.

Door de therapieen uit verschillende invalshoeken samen te voegen ontstaat er verbinding,

Zowel lichamelijk (spieren en huid), geestelijk (zenuwstelsel en organen), emotioneel ( inzicht en verwerking van emoties), mentaal (gedachten en gedrag) en spiritueel (zingeving) deze combinatie kan helend werken.

Ik werk eclectisch dat houd in dat ik dan steeds de beste behandeling bij de situatie kies. De code en behandeling die staat beschreven matcht bij de meerderheid van de behandeling in een sessie.

Bij elke behandeling ga je akkoord met de behandelovereenkomst.

VERTROUWEN hebben in JE EIGEN KRACHT, in JE EIGEN IK, het is goed zoals je bent, in JE EIGEN UNIEK zijn.

Met zorg, liefde en aandacht zonder oordelen en veroordelen, elkaar in je eigenwaarde laten en elkaar accepteren en op een speelse manier vormgeven aan WIE we zijn en WAT we voelen gaan we op ontdekking tijdens de behandeling.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van massage en lichaamswerk?

Massage en lichaamswerk kunnen helpen chronische spierspanning en pijn te verminderen, de bloedsomloop te verbeteren, de gewrichtsflexibiliteit te vergroten, mentale en fysieke vermoeidheid en stress te verminderen, een snellere genezing van gewond spierweefsel te bevorderen, de houding te verbeteren en de bloeddruk te verlagen. Van massage en lichaamswerk is ook bekend dat ze een betere slaap bevorderen, de concentratie verbeteren, angst verminderen en een algemeen gevoel van welzijn creëren.

Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

Kwaliteitstherapeuten Vergoeding

Prestatiecode(s)

Natuurgeneeskundige therapie | 24005
(kinder) Coaching | 24505
Lichaamsgerichte psychotherapie | 24513
Cranio-sacraal therapie | 24601

Consulten komen (deels) voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking. Afhankelijk van de (aanvullende) verzekering en specifieke voorwaarden van je verzekering. Het is van belang dit bij de verzekeraar te checken. Per consult krijgt u een factuur voor uw zorverzekering

Aangesloten bij de beroepsverenigingen:  CAT Kwaliteitstherapeuten, CAT vergoedbaar, VIVnederland en bij de overkoepelende beroepsvereniging RBCZ.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

 Mocht je meer info over vergoedingen? Klik onderaan de footer op een van deze bovenstaande logo’s.

Kan het zijn dat ik spierpijn krijg na de behandeling?

Ja dat kan, met een behandeling komen veel afvalstoffen vrij, het beste kan je na de behandeling een paar glazen water of een kop groene of brandnetel thee drinken.

Wat is cranio sacraal therapie?

Bij cranio sacraal therapie worden de symptomen van uw klacht(en) niet op zichzelf behandeld, maar vindt behandeling plaats van de totale mens als één functionerend geheel. De behandelaar schenkt hierbij aandacht aan zowel de klachten als ook de mogelijke oorzaken ervan.

Het cranio sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel.

Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. Dit cranio sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed.

We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Daarmee is het cranio sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de derde primaire levensfunctie van het lichaam.

Tijdens een behandeling van het cranio sacrale systeem kan een stillpoint optreden, een korte periode waarbij het ritme vrijwel stil ligt en het denken wordt stopgezet. De energie wordt dan onttrokken aan de hersenen en ingezet voor herstel. Ook tijdens onze slaap kennen we stillpoint perioden waarin het lichaam zich herstelt.

Aangezien cranio sacraal therapie het lichaam uitnodigt weer zo veel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers.

Bij welke gezondheidsklachten
Cranio sacraal therapie nodigt het lichaam uit zoveel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en stimuleert het zelfherstellend vermogen. Het soort klachten dat behandeld kan worden is zeer divers. Dit kunnen zowel acute als ook chronische klachten zijn.

Hoe vaak heb ik een behandeling nodig?

Dat verschilt per klacht, na de behandeling maak ik een behandelplan en dan kan ik een schatting geven, na de 2e behandeling weet ik hoe je op de behandeling hebt gereageerd en wat voor een behandelplan verder nodig is.

Merk je direct verschil na de behandeling?

Het beste resultaat voel je pas na 24 uur, kan zijn dat het stijver aanvoelt, je hebt vaak een tegen reactie van het lichaam, maar na een of twee dagen is dat meestal over.

Door VERBINDING met handen en voeten, OP HANDEN EN VOETEN GEDRAGEN, DRAAGKRACHT je vleugels uitslaan.

Kom gerust een keer ervaren, en ontdek hoe dat voelt voor jou!!!