'facebook pixel code'

Klachtenregeling

Kwaliteitstherapeuten

Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke
Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling
zie https://gatgeschillen.nl

Als Kwaliteitstherapeut val ik Nancy de Vries-Ruiter expliciet onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ.

TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg).

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl